27/06/2008

Sorties jeux videos du 27 Juin :

PS3 :
-Pekin 2008 :
medium_pekin_2008.jpg
 -Guitar Hero Aerosmith :
medium_guitar_hero_aerosmith_ps3s.jpg
-Guitar Hero Aerosmith + guitare : 
medium_guitar_hero_aerosmith_ps3.2.jpg
-L'Incroyable Hulk :
medium_l_incroyable_hulk_ps3.jpg
-La Memoire dans la Peau :
medium_memoire_dans_la_peau.jpg
-Kung Fu Panda :
medium_kung_fu_panda_ps3.jpg
PS2 :
-Guitar Hero Aerosmith :
medium_guitar_hero_aerosmith_ps2s.jpg
-Guitar Hero Aerosmith + guitare :
medium_guitar_hero_aerosmith_ps2.jpg
-L'Incroyable Hulk : 
medium_l_incroyable_hulk_ps2.jpg
-Kung Fu Panda :
medium_kung_fu_panda_ps2.jpg

Les commentaires sont fermés.